โครงกาารค่ายภาษาอังกฤษ

ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ ที่เพิ่มศักยภาพการพัฒนาความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษให้สูงขึ้นสู่การเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กำหนดวันอบรมโครงการ 29 -30 มิถุนายน 2556 ณ สถานที่ ศาลายา สำหรับกลุ่มนักศึกษา พื้นที่ศาลายา พื้นที่พิตรพิมุข จักรวรรดิ์ และพื้นที่เพาะช่าง   ส่วนพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล จัดในวันที่ 6 – 7 กรกฏาคม 2556 ณ พื้นที่วังไกลกังวล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (ฟรี) นักศึกษาคนใดสนใจติดต่อ และลงทะเบียนเข้าร่วมที่ สาขาวิชาของนักศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ 24  มิย. 2556  รับสมัครจำนวนจำกัดสาขาละ 10 คนเท่านั้น

This entry was posted in ข่าวอบรม. Bookmark the permalink.

Comments are closed.