คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตารับตรงพิเศษ (Walk In 3)

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.

ประกาศ!! ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในรอบ Walk IN2 ให้นักศึกษารายงานตัว โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ประกาศ!! ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในรอบ Walk IN2 ให้นักศึกษารายงานตัว โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยรายละเอียดสามารถอ่านได้ด้านล่าง

 

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ Walkin 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ Walkin 2

>รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก<

ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2564

>วิธิการการลงทะเบียนผ่านระบบ<

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.

ขอปิดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รอบโควต้ารับตรงพิเศษ (WALK IN 2)

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.

เลื่อนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รอบ (WALK IN 2) ประจำปี 2564

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.