ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ Walkin 4

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตารับตรงพิเศษ (Walk In 4) ประจำปีการศึกษา 2566

>>ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์์สอบสัมภาษณ์<<

นักศึกษาที่มีรายชื่อสามารถ สแกน QR code ของแต่ละสาขา
เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ออนไลน์รอบ Walkin4 วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 -12.00 น.

สแกนQR Code เข้ากลุ่ม Line ของแต่ละสาขา คลิกได้ที่นี่ 

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ Walkin 3

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตารับตรงพิเศษ (Walk In 3) ประจำปีการศึกษา 2566

>>ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์์สอบสัมภาษณ์<<

นักศึกษาที่มีรายชื่อสามารถ สแกน QR code ของแต่ละสาขา
เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ออนไลน์รอบ Walkin3 วันพฤหัสที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 -12.00 น.

สแกนQR Code เข้ากลุ่ม Line ของแต่ละสาขา ได้ที่นี่ 

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.

คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 Walk In 3 ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 Walk In 3 ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2566

คลิกเพื่อสมัครออนไลน์

คลิกดูคุณสมบัติและตารางปฏิทิน

 

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.