ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ Walkin 4

This entry was posted in รับสมัครนักศึกษา. Bookmark the permalink.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตารับตรงพิเศษ (Walk In 4) ประจำปีการศึกษา 2564

>>ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์์สอบสัมภาษณ์<<

นักศึกษาที่มีรายชื่อสามารถ สแกน QR code ของแต่ละสาขา
เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ออนไลน์รอบWalkin4 สามารถดู
       >>
QR Code เข้ากลุ่ม Line ของแต่ละสาขา ได้ที่นี่

This entry was posted in รับสมัครนักศึกษา. Bookmark the permalink.

คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตารับตรงพิเศษ (Walk In 4)

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ Walkin 3

This entry was posted in รับสมัครนักศึกษา. Bookmark the permalink.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตารับตรงพิเศษ (Walk In 3) ประจำปีการศึกษา 2564

นักศึกษาที่มีรายชื่อสามารถ สแกน QR code ของแต่ละสาขา เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ออนไลน์ สามารถดู    >>QR Code เข้ากลุ่ม Line ของแต่ละสาขา ได้ที่นี่ <<

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์์สอบสัมภาษณ์

 

This entry was posted in News and tagged . Bookmark the permalink.