แผนที่&ที่ตั้ง

map_salaya

 

 

 

 

 

ที่ตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ ศาลายา

ที่อยู่ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5  ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170

 

rmutrmap02

ที่ตั้งคณะบริหารธุรกิจ ศาลายา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

rmutr_bus

 

 

 

 หน้าตึกอาคาร 8 คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา

 

Comments are closed.