เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Rmutr Book Fair 2556

ขอเชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ Rmutr Book Fair 2556 ในระหว่างวันที่ 24 -25 มิย 2556  ณ อาคารสำนักงานวิทยบริการ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 เวลา 9.00 – 16.30 น. ในงานครั้งนี้มีผู้จำหน่ายและผู้ลิตหนังสือชั้นนำโดยตรง มาเสนอจำหน่ายหนังสือให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในราคาพิเศษ หากสนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมครั้งในวันและเวลาดังกล่าว

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

Comments are closed.