ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโดย มูลนิธิตั้งเซ็กกิม

นักศึกษาท่านใดต้องการของทุนการศึกษา ทางมูลนิธิตั้งเซ็กกิมได้ให้ทุนแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 20 ทุน ทุนละ 6,000 บาท หากนักศึกษาท่านใดสนใจ ให้เขียนเรียงความของนักศึกษา เรื่อง “ความรู้ การศึกษา อนาคต”  พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยติดตามลายละเอียดต่างๆการขอทุน และเอกสารการขอทุน ณ ยังสาขาวิชาของนักศึกษา  พร้อมนำส่งคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา ภายในวันที่ 8กรกฏาคม 2556 นี้ เพื่อพิจารณา ทางคณะบริหารได้รับ จำนวน 1 ทุน

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

Comments are closed.