ฟรี อบรม การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์

โครงการอบรมการส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจำหน่ายสินค่้าชุมชนบนเครือข่ายออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา ห้องประชุม 8204 ในวันที 5 – 6 สิิงหาคม 2556  จึงใคร่ขอเชิญชวนกลุ่มแม่บ้าน บุคคลภายนอก และผู้สนใจเข้ารับการอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (ฟรี)  สนใจสามารถสมัครได้ที่ เบอร์โทร 028898545-7 ต่อ 2820 หรือ ส่งE-mail : chanate.r@rmutr.ac.th รับจำนวนจำกัด 60 ท่านเท่านั้น รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 19 กรกฏาคม 2556

This entry was posted in ข่าวอบรม and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.