ประกาศ Open House 20 มิย. 56

ทางคณะบริหารธุรกิจ ได้จัดงาน เปิดบ้าน(Open House) จากเดิมในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 เปลี่ยนเป็นในวันพฤหสับดีที่ 20 มิถุนายน 2556 จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลภายนอก เข้าร่วมงานครั้งนี้ ณ ห้องคชาธาร ในเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

Comments are closed.