ชักชวนร่วมบริจาคโลหิต

ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในเข้าร่วมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 2 กรกฏาคม 2556 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 1 ตึกวิทยบริการ

This entry was posted in ข่าวการกุศล. Bookmark the permalink.

Comments are closed.