ประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา เปิดบ้านราชมงคลรัตนโกสินทร์ RMUTR Open House ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา ขอเชิญชวนร่วมงาน เปิดบ้านราชมงคลรัตนโกสินทร์ RMUTR Open House ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เริ่มงานตั้งแต่ 10.30 น. จนถึง 16.30 น. แล้วมาเจอกันน้าา

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.

Comments are closed.