รายละเอียดและคุณสมบัติการสมัคร Walkin1 ประจำปี 2565

 

สามารถ สแกนQr Code สอบถามรายละเอียดแต่ละสาขาได้ที่นี่

สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

 

 

 

 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

 

 

 

 

สาขาการตลาด

 

 

 

 

สาขาการบัญชี

 

 

 

 

 

สาขาการจัดการ

 

 

Comments are closed.